Handelsbetingelser

Definitioner:
Aftalens parter
"Køber" anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til Ofidan.dk afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.

"Ofidan" anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

Produktinformation:
På Ofidan.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til Ofidan via salg@ofidan.dk

Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer.

Bestilling:
Præsentation af varer sammen med en pris på ofidan.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud.
Købers bestilling af varer fra Ofidan udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til Ofidan om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem Køber ogOfidan er først indgået, når Ofidan ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.

Betaling:
De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig.Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart væren afgå fra Ofidan.dk , Vælger du at modtagen varen med efterkrav betales beløbet ved modtagelse af varen.

Ved køb hos Ofidan, vil navnet på dit kontoudtog være Net-Trading.dk, da Ofidan er en del af denne organisation.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.

Reklamation:
Ofidan yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret, til private og 1 år til virksomheder, fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.
Fakturaen skal fremvises til Ofidan i forbindelse med anvendelse af reklamationen.
Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til Ofidan inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen.

Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:
Ofidan har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for Ofidan's kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.
Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og Ofidan.
Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Ofidan's kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.
Ofidan afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret:

Erhvervskunder har ingen fortrydelsesret med mindre andet er aftalt.
Du har som privatkunde 14 dags fortrydelsesret hos Ofidan. Fortryder du sender du blot dine varer retur sammen med en kvittering. Skriv tydeligt at du ønsker returnering. Ved returnering tilbagebetaler Ofidan hele beløbet, du står dog selv for omkostninger til returfragten. Vi anbefaler vores kunder at kontakte os før returneringen da dette vil fremme ekspeditionen. Det kan gøres via salg@ofidan.dk. Fortrydelse gælder ikke erhverv.
Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Post Danmark - ikke alternative pakke distributører. Da det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret - sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Danmark.

Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg til private - det gælder ikke varer solgt til virksomheder.

Ved fortrydelse kan der gå op til 14 dage før beløbet er ført tilbage til dit betalingskort. 

Forbehold for ændringer:
  Ofidan forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Leveringstider:
Med mindre andet er angivet for den enkelte vare er forventet leveringstid indenfor 3 dage. Bemærk at dag til dag levering kun er muligt ved bestilling før 11:45

Misbrug:
Misbrug af Ofidan.dk medføre til politianmeldelse.

Links:
PBS - Pengeinstitutternes Betalings Service
FDIH / Forbrugerrådet
Forbrugerstyrelsen
Forbrugerstyrelsen - med karakterbog over onlinebutikker
Forbrugerrådet
Forbrugerinformation


Tilbud

Alle tilbud

Nye varer

» Tillad ingen nye varer for tiden.